Klimatilpasning af Mosegårdskvarteret

Bygherre: Gentofte Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 17 mio. DKK
Anlægsperiode: 2018-2019
Rådgiver: Niras A/S

Info

Klimatilpasning i boligområde
Projektet omfattede etablering af anlæg til regnvandshåndtering i vejareal, herunder vejbede inklusiv beplantning, faskiner, render, linjedræn og regnvands­ledninger, samt opsamlingsbassin/vandresevoir inklusiv vandtæt membran i grønt areal ved Nymosen.

Derudover blev der etableret ny bro over det nyetablerede bassin. Da det ikke var muligt at udføre broen som angivet i udbudsmaterialet, var det nødvendigt at omprojektere broen. Broen er udført som en flydende bro med stålskelet med massivt trædæk. Til de dybere brønde og ledninger i tre til fire meters dybde blev der benyttet afstivning og gravekasse. Ledningsarbejdet indebar omlægning af el, vandledninger og gasledninger.

Borgerhåndtering og kommunikation
Da arbejdet er udført i et boligområde med mange beboere og interessenter var løbende kommunikation vigtigt for de berørte beboere. Vi inviterede derfor til infomøde om projektet, ­udsendte flyers og bankede på døren til særligt berørte beboere.

Vi har udført trafikplaner med henblik på at skabe færrest mulige gener for borgere og beboere, herunder sikring af parkeringsmuligheder for de beboere, hvor vi måtte arbejde foran deres grund.

Udførelse af pilotprojekt på afvandingssystem
Klimatilpasningen er Mosegårdskvarteret er en del af et pilotprojekt for et nyt afvandingssystem langs vejen. Afvandingen udføres som chausséstensrender, som vandet kan løbe igennem. Nedenunder er der faskiner, der opsamler vandet og udleder det til bassinet.

Tilbage til referencer