KBH Nordhavn, Ny toldvagt

Bygherre: By & havn I/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 3,1 mio.
Anlægsperiode: 2013
Rådgiver: NIRAS A/S

Info

Oversigt

Toldvagten i Københavns Nordhavn skulle flyttes til hjørnet af Sundkrogsgade og Containervej.
I den forbindelse skulle der etableres nye veje og pladser til lastbilparkering.
Arbejdet omfattede nedrivning af en bygning, fjernelse af belægninger samt belægningsarbejder i form af jord, vejafvanding, grus, kantsten og asfaltarbejder.Samtidig skal opstillede By & Havn en ny pavillon samt nyt toldhegn og port-/bomanlæg. Dette arbejde foregik samtidig og i tæt samarbejde med denne entreprise.

Hovedmængder
  • 2.800 m² opbrydningsarbejder
  • 1.700 m³ råjordsarbejder
  • 17 stk. brønde
  • 170 m ledningsarbejder
  • 620 m³ bundsikringsarbejder
  • 1.800 m² stabilgrusarbejder
  • 2.900 m² asfaltarbejder
  • 200 m kantsten
  • 1.000 m afstribning