Iordningställande av yta, Inre Frihamnen Malmö

Beställare: Copenhagen Malmö Port
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma: 9,7 miljoner SEK
Anläggningsperiod: 2013

Info

Översikt

CMP/Hamnanläggningar i Malmö Kommun avser att på totalentreprenad iordningställa och asfaltera en uppfylld yta (ca 26 000 kvadratmeter). Ytan ska användas som uppställnings- och lastningsyta för nya personbilar i inrefrihamnen.

Entreprenaden omfattar massförflyttning, asfalteringsarbete, belysningsarbete samt rivning.

Huvudmängder
  • 26.000 m² terrassering och cementstabilisering
  • 26.000 m² asfalteringsarbete
  • 7 st. 24 m belysningsmaster

Tillbake till referenser