Interimsvej Ribe Å

Bygherre: Vejdirektoratet
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 5 mio. DKK
Anlægsperiode: 2018
Rådgiver: Vejdirektoratet 

Info

Oversigt

Etablering af dæmning og hævning af interimsvej

Projektet omhandlede udbygningen af Rute 11 gennem Ribe samt etablering af klapbro over Ribe Å. Barslund har opbygget en dæmning  ved åen vest for den eksisterende omfartsvej, samt udført spunsarbejde for enden af dæmningen. Målet var at skabe en forbelastning af arealet før den endelige opbygning til midlertidig vej over Ribe Å.

Der er kørt 28.000 m³ sand til dæmningen, udgravet regnvandsbassin, etableret stensikring og vandtæt membran i vejkanten og en grøft på den vestlige side af den midlertidige vej for at sikre, at vandet ikke påvirkede dæmningen.

Arbejdet er udført i et område tæt på trafik samt i  med høj grundvandsstand. Der er derfor etableret grundvandssænkning med sugespidser samt håndteret blødbund.

Hovedmængder

● 1.750 m³ jordarbejde
● 28.000 m³ indbygning af friktionsfyld
● 11.000 m² geotekstil membran
● 100 m ledningsarbejde
● 970 m² stålspuns

Tilbage til referencer