Udbygning af Rute 11, Ribe

Bygherre: Vejdirektoratet
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 56 mio. DKK
Anlægsperiode: 2019-2020
Rådgiver: Vejdirektoratet 

Info

Udbygning af hovedfærdselsåre gennem Ribe
Entreprisen omfatter udvidelse og udbygning af den eksisterende Rute 11, der går gennem Ribe samt etablering af vedlag til interimsbro over Ribe Å. I hovedtræk ­omfatter opgaven jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabilgrus-, asfalt-, autoværns-, brolægnings og afmærkningsarbejder Jord-, spuns-, beton-, undervandsbeton-, 400 meter støjskærm, fugtisolerings og asfaltarbejder m.m.

Vejen udvides fra 2 til 4 spor, ligesom der blev opført støjskærm og stitunnel, udvidelse af baneoverskæring samt ledningsomlægninger for DIN Forsyning, ­herunder kloakseparering. Derudover indgår der ombygning af signalanlæg og vejbelysning i opgaven.

I forbindelse med arbejdet blev der nedrevet bygning. Til forsyningsprojektet blev der annulleret brønde og ledninger, etableret nye brønde og hoved- og ­stikledninger, udført strømpeforinger og tv-inspektioner. Som følge af højt grundvand flere steder var der krav til løbende tørholdelse samt overpumpnings­løsninger for at opretholde forsyningen.

Derudover indgik der underføring af cykelsti i form af en ny stitunnel. I denne forbindelse blev der ­rammet spuns, mens selve underføringen udføres i undervandsbeton. I denne forbindelse blev der etableret omkørsel for cyklister.

Det var et krav til arbejdet, at vejen skulle være åben under udførelse, hvilket stillede store krav til trafhåndteringen og trafikafviklingen for de cirka 13.000 biler, der dagligt passerer gennem Ribe. Der skulle ligeledes tage hensyn til ­beboerne nær vejen. Ved banearbejder blev der koordineret med Banedanmark.

Tilbage til referencer