Inre Kustvägen, Båstad

Beställare: Trafikverket
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 65,0 mio
Anläggningsperiod: 2014-2015

Info

Entreprenaden avser utförande av ny Inre Kustväg mellan Hemmeslöv och Skummeslöv på en total sträcka av 4,3 km.

Den nya vägen ”Inre kustvägen” är en viktig del av utvecklingen i Skummeslöv och Allarp. Genom att ny väg byggs kan trafik ledas till den nya järnvägsstationen i Hemmeslöv från Båstad och Laholms kommuner. Totalt blir ny väg 4,3 kilometer lång och kommer sträcka sig mellan Hemmeslöv och Skummeslöv. Samtidigt som ”Inre kustvägen” är klar för trafik i december 2015, öppnas också tågtrafiken genom Hallandsåstunneln.

Entreprenaddel 1: Inre Kustväg
Entreprenaddel 2: Ombyggnad Allarpsväg
Entreprenaddel 3: Anläggande av torg vid Båstads station
Entreprenaddel 4: Kommunala VA-anläggningar

  • Ny förbindelse mellan väg 115 och Allarpsvägen i södra Skummeslöv.
  • Ombyggnad av befintlig väg mellan Allarpsvägen och Stora Strandvägen.
  • Separat gång- och cykelväg med belysning längs hela sträckan.
  • Ny bro över Stensån.
  • Stensån får en ny sträckning.
  • Vägens bredd 7,5 meter.
  • Planerad hastighet 40, 60, 80 km.

Tillbake till referenser