Hyltarpsvägen Svedala

Beställare: Svedala kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: 6,8 miljoner SEK
Anläggningsperiod: 2013

Info

Översikt

Entreprenaden omfattar ombyggnad av Hyltarpsvägen ,mellan Västra infarten och Roslättsvägen, samt Bökebergsgatan och Östra Tvärgatan i Svedala.

Huvudmängder
 • 3.400 m² fräsning av asfalt
 • 1.600 m schakt för kabelskyddsrör
 • 19.000 m² slitlager
 • 6.340 m² grässådd
 • 2.700 m² rivning asfalt
 • 420 m rivning kantstöd
 • 1.500 m³ jordschakt för väg och plan
 • 420 m² geotextil
 • 1.400 m³ förstärkningslager
 • 4.000 m² bärlager
 • 580 m kantstent
 • 1830 m kabelskyddsrör

Tillbake till referenser