Hyllie Badhus, terrassering

Beställare: Malmö Stad
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 19,4 mio.
Anläggningsperiod: 2013-2015

Info

Entreprenaden består av tre olika delar som kan kopplas till byggandet av nytt Badhus i Hyllie.
Del 1 omfattar markarbete för byggande av gator, VA-anläggning, belysning och fjärrvärmeledningar, hårdgjorda ytor, grönytor samt 2 busshållplatser
Del 2 omfattar anläggandet av ett stort område avsett för odlingslotter. Det ingår hårdgjorda grusytor, grönytor, staketuppsättning, belysning samt en sopanläggning.
Del 3 omfattar terrassering för framtida parkeringsyta.

Tillbake till referenser