Hyllie Badhus, terrassering

Beställare: Malmö Stad
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 19,4 mio.
Anläggningsperiod: 2013-2015

Info

Översikt

Entreprenaden består av tre olika delar som kan kopplas till byggandet av nytt Badhus i Hyllie.
Del 1 omfattar markarbete för byggande av gator, VA-anläggning, belysning och fjärrvärmeledningar, hårdgjorda ytor, grönytor samt 2 busshållplatser
Del 2 omfattar anläggandet av ett stort område avsett för odlingslotter. Det ingår hårdgjorda grusytor, grönytor, staketuppsättning, belysning samt en sopanläggning.
Del 3 omfattar terrassering för framtida parkeringsyta.

Huvudmängder
  • 18.250 m² hårdgjorda ytor
  • 450 m² grönytor
  • 2 st. busshållplatser med väderskydd
  • 513 m fjärrvärmekulvert
  • 9.600 m² stort område för odling
  • 4.250 m² terrassering för framtida parkeringsyta

Tillbake till referenser