Hvidovre Hospital

Bygherre: Region Hovedstaden
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 37.6 mio. DKK
Anlægsperiode: 2017-2018
Rådgiver: Schmidt

Info

Oversigt

Entreprisen omhandler byggemodningen til udvidelsen af Hvidovre hospital. Arbejdet omfatter udgravning til byggegrube, samt bortkørsel og håndteringen af klasse 0-4 jord. Derudover omfatter arbejdet bl.a. bundsikringsarbejder, kloakering og etablering af forsyningsledninger.

Derudover; udgravning for fundamenter, opfyldning omkring bygning, belægning i p-kælder, afvandingsarbejder samt etablering, og senere også flytning, af byggepladsvej.

Hovedmængder

● 1.800 m opbrydning af diverse forsyningsledninger
● 1.400 m ledningsarbejder
● 640 m varmerør
● 2.350 m dræn
● 640 m tomrør for kabler
● 100.000 m³ jordarbejder
● 100 stk. brønde
● 5.000 ton forurenet jord
● 150 m etablering og optagning af københavnerspuns
● 10.000 bundsikringsarbejder
● 130 m københavnerspuns
● 30.000 m³ sandfyldsindbygning
● 1.950 m³ udgravning og sortering af jord
● 3.000 m² stenbelægninger
● 170 stk. brønde
● 6 stk. pumpestationer
● 4.000 m afløbsrør
● 7.500 m² etablering og fjernelse af byggepladsvej og facade

Tilbage til referencer