Hovedstadens Letbane, omlægning af ledninger

Bygherre: Glostrup Forsyning A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 98 mio. DKK
Anlægsperiode: 2018-2020
Rådgiver: Rambøll A/S

Info

Rammeaftale for omlægning af ledninger i bynært område
Rammeaftalens 5 etaper omfatter sløjfning, ­renovering og omlægning af drikkevands,- regnvands-, spildevands- og fjernvarmeledninger, heraf flere med lavt fald. Indhentning af ledningsoplysninger, ansøgning om gravetilladelser og gennemgang med vejmyndigheder. Ledningsomlægningerne udføres i by- og boligområder, og ­indeholder også trafikhåndtering, afspærring og koordinering/information til borgere og naboer til byggeriet.

Derudover benyttes der gravekasse på projektet, ligesom der i flere tilfælde skal etableres spuns tæt op ad bygninger, hvilket stillede store krav til overholdelse af vibrationer. Ledningsdimensioner omfatter både PP, PE og BT-ledninger fra Ø63 og op til Ø1000. Derudover indgår der tunnelering i opgaven samt styret boring for vand og fjernvarmeledning, herunder 240 meter styret boring af en Ø630 ledning, skydning af stikledninger, pipebursting, relining, trykprøvninger, rensninger og desinfektion, tv-inspektion og vand- og tæthedsprøvning. Der blev etableret en 120 meter bassinledning i beton i skræddersyede kasseprofiler. Denne specialløsning blev udført som følge af pladsmangel ift. eksisterende ledninger i Hovedvejen.

Tilbage til referencer