Hovedledninger, H.C. Andersens Vej

Bygherre: Forsyning Helsingør A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 5,0 mio.
Anlægsperiode: 2011-2012
Rådgiver: COWI A/S

Info

Oversigt

Arbejdet omfattede udskiftning af eksisterende kloakledninger. Anlægsprojektet blev udført for, at regnvand kunne separeres og derved ikke længere ville være en belastning for fællesledningen gennem Helsingør. Arbejdet blev udført i villakvarter, hvilket stillede store krav til logistikken og borgerhåndtering.

Hovedmængder
  • 150 m betonledninger Ø1000
  • 500 m plastledninger
  • 10 stk. betonbrønde
  • 300 m regnvandsledninger
  • 1.800 m³ bundsikringsarbejder
  • 1.800 m² stabilgrusarbejder
  • 1.800 m² grusasfaltbeton og pulverasfalt

Tilbage til referencer