Renovering – Hostrupvej, Hobro

Bygherre: Mariager Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 26,7 mio.
Anlægsperiode: 2017
Rådgiver: COWI A/S

Info

Projektet har omhandlet en gennemgribende renovering og forskønnelse af Hostrupvej i Hobro. Barslund har haft til opgave at gøre Hostrupvej til en vej, som kan give en indbydende velkomst til byen. Derudover at etablere ny kloak- og fjernvarmeledning til det nye varmeværk.

Arbejdet inkluderede renovering og udvidelse af vej, cykelsti og fortov. Herunder jord, afvandings-, fjernvarme-,brolægnings- og belægningsarbejder. Som følge af de mange anlægsarbejder i Hobro, stillede arbejdet store krav til information til beboere samt koordinering med andre entreprenører.

Tilbage til referencer