Renovering – Hostrupvej, Hobro

Bygherre: Mariager Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 26,7 mio.
Anlægsperiode: 2017
Rådgiver: COWI A/S

Info

Oversigt

Projektet har omhandlet en gennemgribende renovering og forskønnelse af Hostrupvej i Hobro. Barslund har haft til opgave at gøre Hostrupvej til en vej, som kan give en indbydende velkomst til byen. Derudover at etablere ny kloak- og fjernvarmeledning til det nye varmeværk.

Arbejdet inkluderede renovering og udvidelse af vej, cykelsti og fortov. Herunder jord, afvandings-, fjernvarme-,brolægnings- og belægningsarbejder. Som følge af de mange anlægsarbejder i Hobro, stillede arbejdet store krav til information til beboere samt koordinering med andre entreprenører.

Hovedmængder

● 37.000 m³ råjordsarbejder
● 10.000 m³ bundsikringsarbejder
● 8.600 ton opbrydning af asfalt
● 22.000 m² stabilgrusarbejder
● 17.500 m² asfaltarbejder
● 3.500 m kantsten
● 4.900 m² fliser, belægningssten og chaussesten
● 243 stk. brønde
● 2.000 m regnvandsledninger
● 1.850 m spildevandsledninger
● 7.500 m³ jordarbejder
● 1.270 m fjernvarmerør DN 400-670
● 80 m københavnerspuns

Tilbage til referencer