Holstebromotorvejen

Bygherre: Vejdirektoratet
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: Kr. 210.4 mio.
Anlægsperiode: 2016-2018
Rådgiver: Vejdirektoratet

Info

Oversigt

Totalentreprisen foregår på tre forskellige lokaliteter nord for Holstebro. Det omhandler etableringen af 5,5 km ny motorvej mellem Måbjerg og Mejrup. Endvidere laves der hankeanlæg ved Skivevej samt to motorvejsbroer. Totalentreprisen omfatter bl.a. råjords-, muldjords-, afvandings-, stabilgrus-, bundsikrings-, afmærknings-, autoværns-, og asfaltarbejder. Der udføres derudover otte underføringspassager.

Der arbejdes ved Måbjerg i forbindelse med forlægningen af Hjermvej og Nordre Ringvej mellem Struer Landevej og Hjermvej. Desuden bliver der anlagt en ny privat fællesvej ved Sirivej, og en cykelsti langs Skivevej, nord og syd for motorvejen. Arbejdet udføres for Vejdirektoratet i perioden 2016-2018.

Hovedmængder

● 785.000 m³ råjords- og muldjordsarbejder
● 203.000 m² jordstabilisering
● 181.000 m³ bundsikringsarbejder
● 6.000 m³ friktionsfyld
● 200.000 m³ afgravning og indbygning af jord
● 90.000 m³ afrømning af muld
● 216.500 m² stabilgrusarbejder samt hydraulisk bundne bærelag
● 12.100 m diverse kabelrør
● 132.000 m² græssåning
● 75.000 m² asfaltarbejder
● 39.000 m² kalkstabilisering
● 4.000 m iG/EURO-normalrør i beton, Ø150-900 mm
● 172 stk. sandfangsbrønde
● 6.000 m dræn Ø100-150
● 861 stk. skilte og kantpæle
● 12.300 m autoværn
● 35.000 m kørebaneafmærkning
● 3 stk. betonbroer over motorvej insitustøbt
● 8 stk. præfabrikerede underføringer samt faunapassage under motorvej

Tilbage til referencer