Hønsinge Omfartsvej

Bygherre: Vejdirektoratet
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 24.8 mio.
Anlægsperiode: 2016-2017
Rådgiver: Vejdirektoratet

Info

Oversigt

I Barslund er vi igang med at anlægge Hønsinge Omfartsvej. Strækningen er 2,1 km lang og vil gå fra Vig Parkvej/Odsherredvej til Nykøbing-Slagelse Landevej på rute 225.

Omfartsvejen skal sikre en bedre vejforbindelse på den nye motortrafikvej øst for Vig, samt det store sommerhusområde langs Sejerøbugten.

Omfartsvejen skal ligeledes aflaste vejnettet gennem Hønsinge og Vig.

Hovedmængder

● 60.000 m³ råjord- og blødbundsarbejder
● 10.000 m³ levering af indbygningsegnet råjord
● 27.000 m³ muldafrømning
● 19.800 m³ bundsikringsgrus
● 5.900 m³ stabilt grus
● 60.100 m³ muldudlægning
● 6.030 m afvandingsledninger
● 3.000 m² opbrydning af asfalt
● 12.000 ton asfalt
● 1.300 m stålautoværm
● 9.200 m afmærkning på kørebane
● 7.000 m² græssåning
● 2 stk. faunapassager som rør

Tilbage til referencer