Himmelhaven, Ordrupgaard

Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 54 mio. DKK
Anlægsperiode: 2018-2020
Rådgiver: COWI A/S

Info

Underjordisk museumsudvidelse
Konsortiet Barslund og Juul & Nielsen stod for udførelsen af en ny tilbygning til Ordrupgaard, kaldet Himmelhaven. Tilbygningen er et delvist underjordisk anlæg, der tilbygges den eksisterende museumsbygning. Hovedprojektet omfattede udførelsen af underjordiske udstillingssale på hvoraf ca. 1.390 m² er under jorden og 168 m² er over terræn. Ved museets tidligere hovedindgang blev en eksisterende bygning på ca. 258 m² revet ned.

Betonarbejde og installationer
Projektet omfatter insitustøbning af ca 1.800 m³ beton. Etablering af to elevator tårne, levering og montering af to præfabrikerede trappeløb samt to insitustøbt flugtvejstrapper, samt levering og montering af ca. 850 m² huldæk og opbygning af et ca. 400 m² kompositdæk.

Jord-, lednings- og spunsarbejde
Da udgravnings- og spunsarbejdet blev udført tæt op af eksisterende bygninger var der høje krav til sikkerheden i udførelsen og overholdelse af tærskelværdierne. Her stod Barslunds projekteringsafdeling for udarbejdelse af design for projektet.

Der blev forboret for HEB-profilerne og nedvibreret københavnervægge af hensyn til arbejdet tæt ved eksisterende bygninger. Arbejdet blev primært udført i hård moræneler. Som følge af den trange plads til både byggepladsveje og jorddepot var det nødvendigt at koordinere materialelevering samt jordlogistikken. Efter udførelse af byggegrube og tilbygning udførte vi landskabsarbejdet i form af belægninger samt en sandstens bro.

Samarbejde med fokus på besparelser
I opstartfasen indgik Konsortiet workshops med bygherre med henblik på at finde effektiviseringer og besparelser på projektet. Dette betød blandt andet øget fokus på at grave med anlæg frem for en komplet spunset byggegrube.

Gennem hele projektet var det nødvendigt at holde et højt kommunikations- og informationsniveau som følge af de mange forskellige entreprenører og byggeprocesser, der var afhængige af hinanden. Derudover skulle der tages hensyn til realiseringen af det energiprojekt, der var omfattet af projektet.

Tilbage til referencer