Hillerød Kraftvarmeværk, anlægsarbejder

Bygherre: Polytecknik
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 9,9 mio.
Anlægsperiode: 2015
Rådgiver: Rambøll A/S

Info

Oversigt

I forbindelse med opførelse af nyt træflisfyret kraftvarmeværk for Hillerød Forsyning er byggegrubearbejderne udbudt som fagentreprise.

Arbejdet omfatter etablering af spunsede indfatningsvægge, grundvandssænkning, forureningsudgravning, kloakarbejder. Herudover skal der etableres byggepladsveje og -pladser for kommende entreprenører.

Hovedmængder

● 1.500 m² opbrydningsarbejder asfalt/beton
● 1.500 ton muldjordsarbejder
● 10.500 ton klasse 1 jord
● 1.500 ton klasse 2-3 jord
● 600 ton klasse 4 jord
● 1.100 m PP ledning Ø110-315
● 1 stk. grundvandssænkningsanlæg
● 3.000 m² Spunsede indfatningsvægge
● 10.000 m³ Indbygning i støjvold
● 25 stk. brønde Ø315/425
● 2.500 m³ bundsikringsarbejder
● 650 m³ stabilgrusarbejder

Tilbage til referencer