Haveforeningen Ilsegaard

Bygherre: Haveforeningen Islegaard
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 13.8 mio.
Anlægsperiode: 2016-2017
Rådgiver: Skrivers Bygningskonsultation

Info

Oversigt

Hovedentreprisen omfatter gravning, tilfyldning og lægning af spildevandsledninger, drænledninger og vandledninger herunder styret underboring i forbindelse med etableringen af spildevandsanlæg, vandforsyning og dræning af Haveforeningen Islegaard i Herlev.

I området er der mange smalle veje og store terrænforskelle, hvilket stiller store krav til arbejdet. Arbejdet stiller også store krav til koordinering og kommunikation med lodsejerne.

Hovedmængder

● 7.400 m² opbrydningsarbejder
● 460 m² asfaltarbejder
● 440 stk. brønde
● 7.000 m ledningsarbejder
● 15.200 m² etablering af grusvej

Tilbage til referencer