Hasslanda Etapp 2 Lund

Beställare: Lunds kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: 3,6 miljoner SEK
Anläggningsperiod: 2013

Info

Entreprenaden omfattar Gatu-, Mark-, VA- och Belysningsarbeten för anläggning av byggata. Objektet är beläget i sydöstra Lund i anslutning till Gastelyckans industriområde.

Tillbake till referenser