Hasslanda Etapp 2 Lund

Beställare: Lunds kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: 3,6 miljoner SEK
Anläggningsperiod: 2013

Info

Översikt

Entreprenaden omfattar Gatu-, Mark-, VA- och Belysningsarbeten för anläggning av byggata. Objektet är beläget i sydöstra Lund i anslutning till Gastelyckans industriområde.

Huvudmängder
 • 1.000 m² borttagning av markvegetation
 • 1.300 m³ jordschakt för väg
 • 4.500 m² geotextil
 • 1.800 m³ överbyggnad
 • 3.150 m² asfaltbeläggning
 • 1.105 m² sådd av gräs
 • 100 m dagvattenledningar dim 160
 • 460 m dränrör dim 110/95
 • 17 st. stolpar för vägbelysning
 • 570 m kabelrör
 • 150 m kablar i belysningsstolpar

Tillbake till referenser