Gränsvägen Burlöv

Beställare: Burlövs Kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma SEK 21,4 miljoner
Entreprenadperiod: 2017

Info

Entreprenaden omfattar nybyggnation av Gråansvägen och Dalslundsvägen i Åkarp med gångbana på ena sidan och gång- och cykelbana på andra sidan, trädallé samt ny belysning. Hastighetsdämpande korsning vid Dalslundsvägen/Åkervägen. Ny damm, VA- och ledningsarbeten och tomrör för framtida utbyggnad av bla fiber.

Tillbake till referenser