Gränsvägen Burlöv

Beställare: Burlövs Kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma SEK 21,4 miljoner
Entreprenadperiod: 2017

Info

Översikt

Entreprenaden omfattar nybyggnation av Gråansvägen och Dalslundsvägen i Åkarp med gångbana på ena sidan och gång- och cykelbana på andra sidan, trädallé samt ny belysning. Hastighetsdämpande korsning vid Dalslundsvägen/Åkervägen. Ny damm, VA- och ledningsarbeten och tomrör för framtida utbyggnad av bla fiber.

Huvudmängder
  • 12.800 m³ borttagning av jordmån
  • 18.000 m³ schakt
  • 8.200 m² grönytor
  • 635 m betongrör för dagvatten dim 600-800
  • 815 m PP-rör för dagvatten dim 110-400 mm
  • 4.140 m dräneringsrör av plast
  • 7.700 m² asfaltsbeläggning

Tillbake till referenser