Græsfodboldbaner Roskilde

Bygherre: Roskilde Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 2,9 mio.
Anlægsperiode: 2012
Rådgiver: Dines Jørgensen & Co. A/S

Info

Oversigt

Arbejdet omfattede udførelse af jord- og vækstlagsarbejder, dræn-, lednings- og brøndarbejder i forbindelse med etablering af græsfodboldbaner. Herunder også befæstelsesarbejder for
nyt vejanlæg langs med græsfodboldbaner ved Poppelgårdsvej Idrætsanlæg, Roskilde.

Hovedmængder
  • 19.000 m³ muldjordsarbejder
  • 12.500 m³ råjordsarbejder
  • 10.000 m³ vækstlag
  • 43.500 m² græssåning
  • 4.800 m dræn
  • 3.000 m³ bundsikringsarbejder

Tilbage til Sportsanlæg eller Landskab