Gl. Badevej, Rødby

Bygherre: Femern Bælt A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 11,9 mio.
Anlægsperiode: 2013-2014
Rådgiver: Rambøll A/S

Info

Oversigt

I forbindelse med etablering af den faste forbindelse til Tyskland, er der af folketinget vedtaget en række fremrykkede investeringer. En af disse er udvidelse og forlængelse af den eksisterende Gl. Badevej i Rødby. Arbejdet er udført i et Natura2000 område, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og dyr der er omfattet af habitatdirektivets bilag. Derfor er der iværksat særskilte tiltag til sikring af dette samt at søen vej ikke lider unødig overlast.

Hovedmængder
  • 3.500 m³ muldjordsarbejder
  • 5.000 m³ råjordsarbejder
  • 3.000 m dræn
  • 1.100 m betonrør Ø70-Ø90
  • 9.200 m³ bundsikringsarbejder
  • 5.100 m³ stabilgrusarbejder
  • 8.700 m² asfaltarbejder

Tilbage til Infrastruktur