Genbrugsplads, Køge

Bygherre: KARA/NOVEREN I/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 8,0 mio.
Anlægsperiode: 2010-2011
Rådgiver: COWI A/S

Info

Oversigt

Entreprisen omfattede en ombygning af Danmarks største genbrugsplads i Køge, hvor ca. 10.000 m2 befæstede arealer blev opbygget med betonbelægningssten og tilhørende afvandings system. Derudover blev der etableret 350 m fundamenter for støttemure med efterfølgende montering af støttemureelementer. Ydermere blev der lagt over 1.000 m regnvandsledning og afskærende dræn, samt diverse belysnings-, græssånings-, lednings- og brøndarbejder. Bundsikring med slagger.

Hovedmængder
  • 5.000 m³ råjordsarbejder
  • 1.200 m afvandingsarbejder
  • 5.500 m³ slagger
  • 2.400 m³ stabilgrusarbejder
  • 400 m betonkantsten
  • 10.300 m² belægningssten
  • 350 m støttemurselementer