Fortovsrenovering, Gentofte 2014-2016

Bygherre: Gentofte Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 15,0 mio.
Anlægsperiode: 2014-2016
Rådgiver: Andersen & Grønlund A/S

Info

Oversigt

Nærværende projekt omhandler rammeaftale for fortovsrenovering og nye cykelstier i Gentofte Kommune som et led i den løbende renovering af kommunens fortove og udbygning af cykelstinettet.
I takt med politisk beslutning om bevilling af midler til fortovsrenovering og nye cykelstier vil der blive udvalgt delprojekter til udførelse under rammeaftalen.
Følgende forventes som minimum at skulle udføres under rammeaftalen:
• 2,5 km fortovsrenovering pr. år.
• 1,5 – 2 km nye cykelstier pr. år

Hovedmængder
  • 5.000 m trafikafvikling
  • 10.000 m asfaltskæring
  • 4.500 m² opbrydningsarbejder
  • 4.200 m³ råjordsarbejder
  • 129 stk. brønde
  • 300 m ledningsarbejder
  • 11.905 m² stabilgrusarbejder
  • 2.500 m² asfaltarbejder
  • 5.600 m² flisefortov
  • 6.100 m kantsten

Tilbage til Infrastruktur