Forsyningsledning Frederikssund

Bygherre: Frederikssund Forsyning
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 5,2 mio.
Anlægsperiode: 2009
Rådgiver: Dines Jørgensen & Co. A/S

Info

Oversigt

Levering og lægning af ca. 10 km ø200 vandledning inkl. bortkørsel af overskudsjord / boreslam
samt retablering af alle berørte arealer.
– Tilslutning til eksisterende ledningsnet på Møllevej samt på Hyldebærvej.
– Tilslutning på Skovsognets Vandværk.
– Fundament for trykforøger, fundamentsplade er bygherreleverance.
– Levering og montering af ventiler og udluftningsbrønde.
– Afsætning og indmåling af ledningstracé.

Hovedmængder
  • 120 ton opbrydningsarbejder
  • 8.500 m ledningsarbejder Ø200 PEH
  • 1.500 m styret boring