Forlængelse af Lågegyde, Kokkedal

Bygherre: Hørsholm Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 9,0 mio.
Anlægsperiode: 2012
Rådgiver: COWI A/S

Info

Oversigt

Entreprisen omfattede en forlængelse af Lågegyde fra Kokkedal Allé til Udsigten, herunder etableringen af en rundkørsel, udvidelse og færdiggørelse af fordelingsvej, tilpasning af Kokkedal Allé, “Lokalvej” & Slotsbakken, regulering af sidearealer ved nyttehaver, etableringen af midlertidig adgangsvej til nyttehaverne samt tilhørende parkeringsareal. Arbejdet blev udført med store krav til trafikregulering og bibeholdelse af trafikken med minimale forstyrrelser

Hovedmængder
  • 550 m² asfaltarbejder
  • 11 stk. betonbrønde
  • 300 m fasgranitkantsten
  • 100 m² københavnerfliser
  • 150 m bordursten

Tilbage til Infrastruktur