Flintholm Busprojekt

Bygherre: Københavns Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 34,0 mio..
Anlægsperiode: 2013-2014
Rådgiver: Viatrafik A/S

Info

Oversigt

Københavns Kommune ønsker at forbedre busfremkommeligheden på vejnettet omkring Flintholm Station. Samtidig bliver busterminalen på Flintholm Station omlagt, så den kan betjen det stigende antal busser i fremtiden. På en af vejarbejdernes beliggenhed, har entreprisen både Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune som bygherre. Ombygningen af vejnettet består af omfattende kryds- og signalombygninger.

Hovedmængder
  • 7.500 m² opbrydningsarbejder
  • 8.800 m³ råjordsarbejder
  • 3.500 m kantsten
  • 1.500 m³ bundsikringsarbejder
  • 2.000 m³ stabilgrusarbejder
  • 500 m³ rodvenlig bærelag
  • 1 stk. signalanlæg og belysning
  • 3.500 m² asfaltarbejder
  • 2.100 m² belægninger
  • 1 stk. overdækningsbygværk

Tilbage til referencer