Fjordforbindelsen, østlig adgangsvej

Bygherre: Vejdirektoratet
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 28.7 mio.
Anlægsperiode: 2016
Rådgiver: Vejdirektoratet

Info

Oversigt

Entreprisen omfatter etablering af en ca. 1,5 km lang motortrafikvej imellem Frederikssundsvej og Marbækvej som i første omgang skal fungere som adgangsbro til brobyggepladsen.

I hovedtræk omhandler entreprisen en tilkørsel fra Frederikssundsvej, omlægning og rørlægning af Marbæk Rende, udgravning af vejkasse, etablering af bærelag samt belægning på motortrafikvej.

Derudover etableres der vejafvanding og regnvandsbassiner samt stiunderføring med afvanding af Torøgelgårdsvej.

Hovedmængder

● 35.460 m³ afgravning og indbygning af råjord
● 76.998 m³ levering og indbygning af friktionsfyld
● 22.000 m² udlægning af muldjord
● 103 stk. nedløbsbrønde
● 1.620 m betonrør ig/euro normalrør Ø200-900mm
● 72.000 m² grusasfaltbeton II (GAB II)
● 27.000 m² stabilgrusarbejder
● 4.200 m dræn
● 23.000 m² græssåning
● 5.200 m³ forurenet jord afgravning

Tilbage til referencer