Fjordforbindelsen, østlig adgangsvej

Bygherre: Vejdirektoratet
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 28.7 mio.
Anlægsperiode: 2016
Rådgiver: Vejdirektoratet

Info

Entreprisen omfatter etablering af en ca. 1,5 km lang motortrafikvej imellem Frederikssundsvej og Marbækvej som i første omgang skal fungere som adgangsbro til brobyggepladsen.

I hovedtræk omhandler entreprisen en tilkørsel fra Frederikssundsvej, omlægning og rørlægning af Marbæk Rende, udgravning af vejkasse, etablering af bærelag samt belægning på motortrafikvej.

Derudover etableres der vejafvanding og regnvandsbassiner samt stiunderføring med afvanding af Torøgelgårdsvej.

Tilbage til referencer