Fjernvarme omkring Hovedvejen, Glostrup

Bygherre: Glostrup Forsyning
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: kr. 75,0 mio.
Anlægsperiode: 2013-2014
Rådgiver: MOE A/S

Info

Etablering af ca. 13,1 km fjernvarmeledninger i området omkring Hovedvejen i Glostrup i totalentreprise-med MOE som rådgiver.
Entreprisen omfatter også etablering af stikledninger i op til 119 erhvervskunder
i varierende størrelse, samt tilsvarende antal kundeinstallationer i varmecentraler. Derudover vil der også ske en udbygning af Bygherrens vekslerstationer. En del af forsyningsområdet omfatter et område med relativt store erhvervsbygninger, hvortil og hvorfra, der er stor trafik og handel.

Tilbage til referencer