Fjernvarme, Lisbjergledningen, Århus

Bygherre: AffaldVarme Århus
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 73,1 mio.
Anlægsperiode: 2014-2016
Rådgiver: Niras A/S

Info

Oversigt

AffaldVarme Aarhus skal bygge et Biomassefyret Kraft Varme Værk i Lisbjerg umiddelbart ved siden af det eksisterende affaldsforbrændingsanlæg. Den samlede varmeeffekt fra de to værker bliver dermed for stor til at den kan distribueres i den eksisterende transmissionsledning. Arbejdet omfatter derfor etablering af en ny 5 km større ledning i DN 800, som skal forbinde værkerne med de eksisterende transmissionsledninger fra Studstrupværket ca. 5km fra værket.

Hovedmængder
 • 500 ton opbrydningsarbejder
 • 470 ton retablering asfalt
 • 45.000 m³ udgravning af jord
 • 32.000 ton bortkørsel af forurenet jord
 • 15.000 m³ tilfyldning over ledning
 • 4.000 m² spunsafstivning
 • 13.000 m kabelrør
 • 4.100 m dræn
 • 4.100 m svejsning af Ø800 DN
 • 14 stk. ekspansionsanlæg
 • 4 stk. afspærringsanlæg
 • 1.650 stk. grundvandssænkning vha sugespidser/pumpeanlæg
 • 5.000 m rensning af rør

Tilbage til referencer