Fjernvarme Aarhus Sydhavn

Bygherre: Aarhus Kommune, AVA
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 22 mio. DKK
Anlægsperiode: 2019
Rådgiver: Niras A/S

Info

Oversigt

Etablering af fjernvarmeledninger i bynært miljø

Entreprisen omfattede udbygning af det eksisterende fjernvarmetransmissionsnet fra Aarhusværket til tilslutning af Højbjergledningen i sti parallelt med Sydhavnsgade inklusiv bygværker. Arbejdet omhandlede etablering af transmissions- og distributionsledninger i Aarhus Sydhavn. Der indgik opbrydning, tv-inspektioner og etablering af belægninger, gravearbejde for fjernvarmeledninger samt omlægning af ­forsyningsledninger. Fjernvarmeledningerne var i dimensionerne DN125 til DN600.

Der blev håndteret forurenet jord og blødbund i entreprisen samt udført trafik-afvikling, ligesom der indgik grundvandssænkning.

De fire fjernvarmerør blev ført gennem en 50 meter lang spunsgrube 4,5 meter under terræn, da fjernvarmerørene skulle føres under flere tværgående kloakledninger. Ved etablering af fjernvarmerørene blev kloakledningern ­midlertidigt hængt op. Ligeledes skulle en 20 tons Ø1200 betonledning håndteres. Ved håndtering af en Ø600 fællesledning blev der etableret et større overpumpningssystem.

Som en del af projektet blev der boret gennem beton i forbindelse med tilslutning til Aarhusværket.

Hovedmængder

● 1.350 ton opbrydningsarbejder
● 12.000 m³jordarbejder
● 6.500 ton forurenet jord kl. 2-4
● 327 lbm spunsvæg
● 1.270 lbm fjernvarmeledninger

Tilbage til referencer