Fjärrvärme Lund-Dalby

Beställare: Kraftringen Energi AB
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma SEK 22,9 miljoner
Entreprenadperiod: 2017

Info

Översikt

Projektet avser fjärrvärmeläggning på en sträcka på ca. 9.000 meter mellan Lund och Dalby. Entreprenaden omfattar bl.a. mark- och svetsarbeten inkl. läggning av en transmissionsledning DN 200/630.

Huvudmängder
  • 5.700 m² rivning asfalt
  • 9.400 m³ borttagning av markvegetation
  • 8.800 m² spont
  • 40.000 m³ schakt
  • 18.000 m twinrör DN200/630
  • 80 m augerborrning skyddsrör av stål dim 800 mm

Tillbake till referenser