Fjärrvärme Lund-Dalby

Beställare: Kraftringen Energi AB
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma SEK 22,9 miljoner
Entreprenadperiod: 2017

Info

Projektet avser fjärrvärmeläggning på en sträcka på ca. 9.000 meter mellan Lund och Dalby. Entreprenaden omfattar bl.a. mark- och svetsarbeten inkl. läggning av en transmissionsledning DN 200/630.

Tillbake till referenser