Favrholm Campus

Bygherre: Novo Nordisk A/S
Entrepriseform: Fagentreprise
Entreprisesum: kr. 5,0 mio.
Anlægsperiode: 2009-2010
Rådgiver: MOE & Brødsgaard A/S

Info

Oversigt

Entreprisen omfattede om- og tilbygning af den fredede ejendom Favrholm ved Hillerød til et nyt og moderne konferencecenter for NOVO. Favrholm bestod af to eksisterende fløje der skulle ombygges samt have en tilbygning til den ene fløj, derudover skulle der opføres en helt ny fløj. Barslund udførte alle jord- og kloakarbejder.

Hovedmængder
 • 14.000 m³ råjordsarbejder
 • 17 stk. regnvandsbrønde
 • 20 stk. spildevandsbrønde
 • 1.080 m ledningsarbejder

  Overskrift

  Bygherre:
  Entrepriseform:
  Entreprisesum:
  Anlægsperiode:
  Rådgiver:

  Info

  Oversigt

  Omlægning af Israels Plads omfattede etablering af belægninger, belysning, beplantning, vandkunst samt inventar og betonkonstruktioner i forbindelse med belægninger og inventar/rumlige elementer.

  Den nye plads skal være åndehul og frirum til udfoldelse og ophold for gående, løbende, legende og siddende.

  Pladsen er udformet ud fra en skulpturel tankegang, hvor fladen er hævet 30 cm over den eksisterende plads og de omkringliggende gader, og er tænkt som et slags gulv – eller et flyvende tæppe.

  Hovedmængder