Färdigställande Östra Valdemarsro

Beställare: Malmö Stad
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 1,6 mio
Anläggningsperiod: 2014

Info

Översikt

Entreprenaden består av den andra etappen av exploateringsområde Östra Valdemarsro i Malmö. Etappen har bestått av bland annat:
-Färdigställande med trottoarer, topp och växtplanteringar.
-Anläggande av naturområde, grusad gång och diverse planteringar.
-Anläggande av asfalterad gångbana
-Nybyggnationer och ombyggnader korsningar

Huvudmängder
  • 650 m² rivning asfalt
  • 3.000 m² bärlager
  • 650 m² asfaltgrus
  • 4700 m² slitlager
  • 2600 m² asfaltbetong
  • 2495 m² sådd av gräs
  • 102 st träd
  • 1300 m kantsten

Tillbake till referenser