Färdigställande Östra Valdemarsro

Beställare: Malmö Stad
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 1,6 mio
Anläggningsperiod: 2014

Info

Entreprenaden består av den andra etappen av exploateringsområde Östra Valdemarsro i Malmö. Etappen har bestått av bland annat:
-Färdigställande med trottoarer, topp och växtplanteringar.
-Anläggande av naturområde, grusad gång och diverse planteringar.
-Anläggande av asfalterad gångbana
-Nybyggnationer och ombyggnader korsningar

Tillbake till referenser