Færgevej Vest, Femern

Bygherre: Femern
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 12,5 mio.
Anlægsperiode: 2014
Rådgiver: Rambøll-Arup

Info

Oversigt

Som led i forberedelserne til anlægsarbejderne for den faste Femernforbindelse skal Færgevej

gøres bredere ved en udvidelse imod nord. Vejen er ført over motorvejen og det brede jernbaneareal på to selvstændige broer. Begge disse skal tilsvarende udbygges mod nord for at gøre plads til vejudvidelsen.

For at gøre indgrebet i naboområderne så lille som muligt, er det besluttet, at udvidelsen i nordlig retning skal begrænses af støttekonstruktion udført som tæt spuns.

Hovedmængder
 • 1.000 m³ muldjordsarbejder
 • 5.000 m³ råjordsarbejder
 • 19.500 m³ Indbygningsmaterialer
 • 1.200 m ledningsarbejder
 • 17 stk. brønde
 • 1.500 m³ bundsikringsarbejder
 • 1.000 m³ stabilgrusarbejder
 • 4.000 m² asfaltarbejder
 • 325 m kantsten
 • 725 m autoværn
 • 28 stk. belysningsmaster og armaturer
 • 2.400 m² tæt spuns
 • 30 stk. permanente jordankre

Tilbage til referencer