Fælledparken, Etape E02

Bygherre: Københavns Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 2,0 mio.
Anlægsperiode: 2010
Rådgiver: Grontmij A/S

Info

Oversigt

Arbejdet omfattede fornyelse af den vestligste del af Fælledparken, omfattende renovering og udvidelse af den eksisterende materialegård, samt etablering af en rullesti omkring Fælled. Arbejdet stillede store krav til logistikken og nænsom arbejde blandt mange brugere af Fælledparken.

Hovedmængder
 • 2.000 m² rullesti
 • 20 stk. beskyttelse af træer
 • 630 m² fjernelse af asfalt
 • 200 m² brosten optages og lægges i depot
 • 125 ton afgravning og bortkørsel af jord, klasse 1
 • 300 ton afgravning og bortkørsel af jord, klasse 2/3
 • 75 ton afgravning og bortkørsel af jord, klasse 4
 • 550 ton bundsikringsarbejder
 • 1.900 m² asfaltarbejder
 • 1.200 m kørebanestriber
 • 900 m² slotsgrus

Tilbage til Sportsanlæg