Exploateringsområde Vikhem III, Staffanstorp

Beställare: Staffanstorps kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 47 mio.
Anläggningsperiod: 2013-2015

Info

Entreprenaden omfattar i huvudsak ett exploateringsområde som består av nyanläggning av:
ca 3 km ledningsschakt med läggning av tillhörande ledningar
2 st utjämningsmagasin
ca 1,4 km gata med tillhörande belysning och plantering
ca 1,1 km gc väg
ca 25 000 m² park
2 st torgytor samt större omterrassering.

Tillbake till referenser