Exploateringsområde Vikhem III, Staffanstorp

Beställare: Staffanstorps kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 47 mio.
Anläggningsperiod: 2013-2015

Info

Översikt

Entreprenaden omfattar i huvudsak ett exploateringsområde som består av nyanläggning av:
ca 3 km ledningsschakt med läggning av tillhörande ledningar
2 st utjämningsmagasin
ca 1,4 km gata med tillhörande belysning och plantering
ca 1,1 km gc väg
ca 25 000 m² park
2 st torgytor samt större omterrassering.

Huvudmängder
  • 3.000 m ledningsschakt med läggning av tillhörande ledningar
  • 2 st. utjämningsmagasin
  • 14.000 m gata med tillhörande belysning och plantering
  • 1.100 m gc väg
  • 25.000 m² park
  • 2 st. torgytor

Tillbake till referenser