Exploatering Hjärup NOII

Beställare: Staffanstorp Kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma 20.2 miljoner SEK
Entreprenadperiod: 2015-2016

Info

Entreprenaden omfattade nyanläggning av VA, mark, belysning, park och gator för ett nytt exploateringsområde i norra Hjärup, Staffanstorps kommun.

Projektet är uppdelat i två huvuddelar:
Del 1- Byggator, anläggande av VA, mark, gator, park samt belysning
Del 2- Färdigställande gatumark

Tillbake till referenser