Exploatering Hjärup NOII

Beställare: Staffanstorp Kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma 20.2 miljoner SEK
Entreprenadperiod: 2015-2016

Info

Översikt

Entreprenaden omfattade nyanläggning av VA, mark, belysning, park och gator för ett nytt exploateringsområde i norra Hjärup, Staffanstorps kommun.

Projektet är uppdelat i två huvuddelar:
Del 1- Byggator, anläggande av VA, mark, gator, park samt belysning
Del 2- Färdigställande gatumark

Huvudmängder

● 9.000 m³ borttagning markvegetation
● 12.500 m³ schakt
● 5.900 m³ förstärkningslager
● 11.500 m² obundet bärlager
● 18.000 m² asfalt
● 2.500 st. buskar
● 100 st. träd
● 1.540 m kantstöd
● 1.510 m PE-rör dim 32
● 810 m PE-rör dim 110
● 2700 m PP-rör dim110-4

Tillbake till referenser