Overskrift

Bygherre: Odense Ehvervspark A/S & VandCenter Syd A/S 
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 29 mio. DKK
Anlægsperiode: 2018-2019
Rådgiver: Rambøll A/S

Info

Oversigt

Byggemodning for erhverv ved motorvejsafkørsel
Projektet omfattede en større erhvervsbyggemodning for Odense Ervhervspark A/S og VandCenter Syd A/S, som inkluderede jord-, afvanding- samt belægningsarbejde. Derudover etablering af fem grønne kiler/regnvandsbassiner inklusiv ind- og udløb, terrænregulering af området, grundvandssænking, etablering af ledninger og brønde samt etablering af firebenet signalanlæg samt nye stamveje og stier.

Afvandingsledningerne er etableret med dimensionerne Ø160-250 PP/PVC og betonledninger i dimensionen Ø400-700. Afvandingsbrøndene er etableret i dimensionen Ø1250 og ledningerne dertil er etableret ned til 5.5 meters dybde.

Der er gravet ud for 2.300 meter fjernvarmeledning, 1.000 meter el-forsyning og 1.200 meter fiber- og antennekabler. Derudover har vi  lagt et 100 meter 20 kV højspændingskabel.

Arbejdet inkluderede koordinering med nærliggende projekter samt signalentreprenører, ligesom der har været koordinering med ledningsejere.

Afslutningsvis er der plantet vejtræer og beplantning af grønne kiler.

Hovedmængder

● 123.100 m³ jordafgravning og indbygning
● 67.500 m³ afrømning af muldjord
● 4.300 m afvandingsledninger
● 93 stk. brønde
● 2.300 m udgravning af fjernvarme
● 55.000 m² asfaltarbejde
● 2.450 stk. beplaningsarbejde af buske samt træer

Tilbage til referencer