Udbygning af motorvej mellem Vejle-Skærup

Bygherre: Vejdirektoratet
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 260,0 mio.
Anlægsperiode: 2011-2013
Rådgiver: Vejdirektoratet (veje)

Info

Oversigt

Disse 2 entrepriser omhandlede udvidelse af M60 på strækningen mellem motorvejskryds Skærup og Vejlefjordbroen og frem til Vejle Nord. Entreprisen omfattede etablering af trafikafvikling under udførelsesfasen. Udvidelse af eksisterende motorvej, M60 Østjyske Motorvej, fra 4 til 6 spor. Udvidelsen fra 4 til 8 spor skulle udføres på en 1,6 km lang delstrækning. Herudover skulle der udføres ny bro, samkørselsplads, 10 nye regnvandsbassiner og spunsvæg ved Skærup Rasteplads.

Hovedmængder
    • 197.800 m³ muldjordsarbejder
    • 333.000 m³ råjordsarbejder
    • 52.000 m afvandingsarbejder
    • 138.500 m³ bundsikringsarbejder
    • 62.000 m³ stabilgrusarbejder
    • 25.500 m³ cementstabilisering
    • 36.200 m³ kalkstabilisering
    • 8.000 ton opbrydningsarbejder
    • 136.500 ton asfaltarbejder
    • 25.700 m autoværn
    • 57 m tunnelering Ø 1600 BTrør faunapasage
    • 14.400 m² hegn
    • 1 stk. insitustøbt tilkørselsbro

Tilbage til referencer