Frederikssundsmotorvejen

Bygherre: Vejdirektoratet
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 57,0 mio.
Anlægsperiode: 2010-2012
Rådgiver: COWI A/S

Info

Oversigt

Entreprisen omfattede anlæg af ny motorvej fra motorring 3 i øst til Nordre Ringvej i vest. Arbejdet indbefattede jord, belægning og afvandingsarbejder inkl. etablering af regnvandsbassin, portaler og belysning m.v.. Meget af den jord, der skulle flyttes i forbindelse med udgravningen til motorvejen, skulle flyttes til den nordlige side af M12, hvor der over en strækning på ca. 2 km blev etableret støjvolde. Den resterende jordmængde blev placeret i  støjvolde, der omgiver motorvejsanlægget.

Hovedmængder
  • 80.000 m³ muldjordsarbejder
  • 350.000 m³ råjordsarbejder
  • 9.700 m afvandingsarbejder
  • 65.000 m³ bundsikring- & stabilgrusarbejder
  • 3.000 m føringsrør for belysning
  • 3.000 ton asfaltudlægning
  • 150 stk. fundamenter for belysning
  • 8 stk. fundamenter for portaler

Tilbage til referencer