Adgangsvej ved Ellebjergvej-Valby Idrætspark

Bygherre: Københavns Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 3,2 mio.
Anlægsperiode: 2012
Rådgiver: COWI A/S

Info

Oversigt

Københavns Kommune ønskede at etablere en ny adgangsvej mellem Ellebjergvej og Valby Idrætspark ud for den lille vej Pilestykket.

Det eksisterende signalregulerede kryds skulle nedlægges og i stedet skulle der etableres et 4-vejs kryds ud for Pilestykket

Entreprisen omhandlede anlæg af en ny adgangsvej hen over parkeringspladsen for Valby Idrætspark, etablering af det nye signalregulerede kryds med midterheller og gravning til et nyt signalanlæg.

Hovedmængder
  • 430 ton opbrydningsarbejder
  • 200 m³ muldjordsarbejder
  • 2.000 m³ råjordsarbejder
  • 370 m³ bundsikringsarbejder
  • 190 m³ stabilgrusarbejder
  • 1.700 m² asfaltarbejder
  • 550 m kantsten

Tilbage til Infrastruktur