E6 – Väg 168 Kungälvsmotet väst

Beställare: Trafikverket
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadssumma: SEK 22,9 miljoner
Entreprenadperiod: 2018

Info

Entreprenaden avser ombyggnad av västra delen av Kungälvsmotet, beläget vid E6 i Kungälv. Arbetet omfattar ombyggnation av rampanslutning till cirkulationsplats, utbyte av belysning och anläggning av nytt busskörfält på väg 168, ommålning till 3 körfält uppe på bron samt utförande av en bullerskyddande skärm utmed väg E6.

Tillbake till referenser