E6 – Väg 168 Kungälvsmotet väst

Beställare: Trafikverket
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadssumma: SEK 22,9 miljoner
Entreprenadperiod: 2018

Info

Översikt

Entreprenaden avser ombyggnad av västra delen av Kungälvsmotet, beläget vid E6 i Kungälv. Arbetet omfattar ombyggnation av rampanslutning till cirkulationsplats, utbyte av belysning och anläggning av nytt busskörfält på väg 168, ommålning till 3 körfält uppe på bron samt utförande av en bullerskyddande skärm utmed väg E6.

Huvudmängder

● 10.700 m² rivning och fräsning asfalt
● 9.600 m³ schakt
● 40 m³ bergschakt
● 12.800 m³ fyllning
● 5.000 m³ fyllning skumglas
● 5.400 m² geotextil
● 6.000 m³ förstärkningslager
● 15.000 m² bärlager
● 14.500 m² slitlager asfalt
● 11.800 m² släntbeklädnad
● 11.000 m² gräsyta
● 1.100 m vägräcke
● 200 m bullerskärm

Tillbake till referenser