E4 Ljungby-Toftanäs

Beställare: Trafikverket
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma 755 miljoner SEK
Entreprenadperiod: 2018 – pågående

Info

Utbyggnad av E4 Ljungby-Toftanäs till moterväg

Den totala sträckan är ca 32 km lång och sträcker sig från Kånna till Toftaholm i norr. Befintlig E4 mellan Ljungby och Toftanäs är treflilig (2+1 väg) med en vägbredd på 13 m. Den färdigbyggda vägen ska bli fyrfilig med 22 m bredd.

Fyra befintliga trafikplatser utmed sträckan bygges om. 28 stycken broar berörs av arbetena där åtgärderna varierar från rivning, ombyggnation och nya broar. Nya kontrollplatser byggs vid trafikplats Ljungby södra och rastplats samt bysshållplatser byggs vid trafikplats Lagan. På delar av sträckan utörs åtgärder för skydd av vatten och bullerskydd i form av vallar och plank.

Tillbake till referenser