Tuse Nord-Herrestrup

Bygherre: Vejdirektoratet
Entrepriseform: Fagentreprise
Entreprisesum: kr. 18,0 mio.
Anlægsperiode: 2011-2012
Rådgiver: Vejdirektoratet

Info

Oversigt

Entreprise 1120.21 er en del af den nye vejforbindelsen Holbæk-Vig.
Barslund udførte en del af entreprisen som underentreprenør for K.L. Kristensen. Barslunds del af entreprisen omfattede jord- og afvandingsarbejder på ca. 2,5 km af strækningen.

Hovedmængder
  • 232.000 m³ muldjordsarbejder
  • 47.000 m afvandingsarbejder
  • 477.000 m³ råjordsarbejder
  • 30.000 m³ slagger
  • 152.000 m³ bundsikringsarbejder
  • 39.000 m³ stabilgrusarbejder
  • 19.000 m² opbrydning af asfalt

Tilbage til referencer