DNV Gødstrup – Det Nye Hospital i Vest

Bygherre: Region Midtjylland
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 30 mio.
Anlægsperiode: 2017-2019

Info

Oversigt

Byggemodning for supersygehus
På hovedentreprisen DNV Gødstrup, landskab og terræn, udførte Barslund jordarbejde og etablerede forsyningsledninger i form af el, gas, vand, spildevand og fjernvarme. Vi har derudover udført belægningsarbejde, terrænbelysning, gartnerarbejde og diverse inventar. Ud over forsyningsarbejdet har vi også udført den den trafikale infrastruktur til det nye supersygehus i form af veje og parkeringsplads.

Det nye supersygehus samler de mindre hospitaler fra Holstebro, Lemvig, Ringkøbing, Tarm og Herning i et samlet 127.000 m² hospital med akutfunktion. Der bliver yderligere etableret et 13.000 m² psykiatrisk hospital.

Koordinering med øvrige entreprenører
Som følge af de mange entreprenører der arbejder på opførelsen af supersygehuset, har løbende koordinering været nødvendigt for at sikre gode adgangsforhold for leverancer, samt sikkerhed for alle medarbejdere tilknyttet projektet.

Områdekoordinering er især foregået på byggemøder, hvor de enkelte entreprenører har sammenholdt tidsplaner og arbejdsområder for at skabe de rette forhold, der har sikret en smidig udførelse af arbejdet for alle parter.

Hovedmængder

● 18.000 m³ udgravning og bortkørsel af jord fra bassiner
● 23.450 m² kalkstabilisering ­under veje og pladser t=40 cm
● 1.780 lbm Ø93/80 fuldslidset dræn PP
● 129 stk. etablering af 6 m høje master med NYX 330
● 7.500 m kabelinstallation
● 8.500 m kabelgrav 0.3×0.8 m for terrænbelysning m.v.
● 26 stk. armaturer for FATO ­(installation for helipad)
● 12.900 m² varmblandet asfalt GAB 1.8
● 32.300 m² stabilt grus II
● 5.600 m² betonfliser
● 10.300 m² opbrydning og knusning af asfaltbelægninger
● 3.550 m² brandvej af grus
● 4.390 m² grusstier
● 548 m sokkelaffugter
● 873 stk. plantning af pinus mugo
● 93.203 m² muldudlægning
● 953 m p-båsmarkering med refleksbrik
● 70 lbm blastskærm ved helipad
● 419 m² isolering af betondæk

Tilbage til referencer