DNV Gødstrup – Det Nye Hospital i Vest

Bygherre: Region Midtjylland
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 30 mio.
Anlægsperiode: 2017-2019

Info

Byggemodning for supersygehus
På hovedentreprisen DNV Gødstrup, landskab og terræn, udførte Barslund jordarbejde og etablerede forsyningsledninger i form af el, gas, vand, spildevand og fjernvarme. Vi har derudover udført belægningsarbejde, terrænbelysning, gartnerarbejde og diverse inventar. Ud over forsyningsarbejdet har vi også udført den den trafikale infrastruktur til det nye supersygehus i form af veje og parkeringsplads.

Det nye supersygehus samler de mindre hospitaler fra Holstebro, Lemvig, Ringkøbing, Tarm og Herning i et samlet 127.000 m² hospital med akutfunktion. Der bliver yderligere etableret et 13.000 m² psykiatrisk hospital.

Koordinering med øvrige entreprenører
Som følge af de mange entreprenører der arbejder på opførelsen af supersygehuset, har løbende koordinering været nødvendigt for at sikre gode adgangsforhold for leverancer, samt sikkerhed for alle medarbejdere tilknyttet projektet.

Områdekoordinering er især foregået på byggemøder, hvor de enkelte entreprenører har sammenholdt tidsplaner og arbejdsområder for at skabe de rette forhold, der har sikret en smidig udførelse af arbejdet for alle parter.

Tilbage til referencer