DNU, færdiggørelse, Skejby

Bygherre: Region Midtjylland
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 112,1 mio.
Anlægsperiode: 2014-2018
Rådgiver: Rådgivergruppen DNU

Info

Færdiggørelsesarbejderne i forbindelse med byggemodningen af DNU, Det Nye Universitetshospital, Skejby.
Entreprisen omfatter hovedsageligt
• udgravning af byggegruber og indbygning i veje og terrænregulering
• udgravning af ledningsgrave for forsyningsledninger,
• afvandingsledninger
• anlæg af nye veje, P-pladser mv. inkl. ny vejafvanding
• belægnings- og brolægningsarbejder
• trafikregulerende foranstaltninger
• beplantningsarbejder
• anlæg, drift og opbrydning af byggepladsveje