DNU, færdiggørelse, Skejby

Bygherre: Region Midtjylland
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 112,1 mio.
Anlægsperiode: 2014-2018
Rådgiver: Rådgivergruppen DNU

Info

Oversigt

Færdiggørelsesarbejderne i forbindelse med byggemodningen af DNU, Det Nye Universitetshospital, Skejby.
Entreprisen omfatter hovedsageligt
• udgravning af byggegruber og indbygning i veje og terrænregulering
• udgravning af ledningsgrave for forsyningsledninger,
• afvandingsledninger
• anlæg af nye veje, P-pladser mv. inkl. ny vejafvanding
• belægnings- og brolægningsarbejder
• trafikregulerende foranstaltninger
• beplantningsarbejder
• anlæg, drift og opbrydning af byggepladsveje

Hovedmængder
  • 40.000 m³ muldjordsarbejder
  • 375.000 m³ råjordsarbejder
  • 30.000 m³ kalkstabilisering
  • 160.000 m³ bundsikringsarbejder
  • 38.000 m³ stabilgrusarbejder
  • 155.000 m² asfaltarbejder
  • 25.000 m kantsten
  • 12.500 m² belægninger
  • 16.000 m afvandingsarbejder
  • 500 stk. brønde