Distributionsnet Hobro Syd

Bygherre: Hobro Varmeværk A.m.b.a
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 16 mio. DKK
Anlægsperiode: 2018
Rådgiver: COWI A/S

Info

Oversigt

Etablering af hoved- og stikledninger for fjernvarme i Hobro

Projektet omfattede etablering af fjernvarmeforsyning i Hobro, herunder tilslutning til hospital, skole og bibliotek. Opgaverne inkluderede udgravning af tracéer, nedlægning af ledning, omlægning af ledninger, styret boring, opbrydning og retablering af belægninger, trafikhåndtering, samt koordinering med slutbrugere.

Arbejdet er udført i bymiljø, hvilket betød arbejde på flere lokationer. Det stillede krav til koordinering og håndtering af mandskab og underentreprenører.

Der er blandt andet etableret 250 m transmissionsledning i dimensionen DN300, samt gravet ud for ledningstracé for 2.5 km fjernvarmeledninger i dimensionerne DN32-350 i isoleringsklasse 3. Samlet er der etableret 38 stk. stikledninger i kappedimensioner på Ø42, Ø48, Ø60, Ø76, Ø88 og Ø168.

Ud over etablering af fjernvarmeledninger er der omlagt dræn-, og spildevandsledninger samt håndteret gas- og elledninger.

Hovedmængder

● 3.200 m rørgrav
● 4.000 m fjernvarmerør
● 3.400 m trækrør og signalkabel i tracé
● 1.200 m fiberkabel
● 38 stk. stikledninger

Tilbage til referencer