Cykelstier på Sandholmgårdsvej

Bygherre: Allerøde Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 3,8 mio.
Anlægsperiode: 2012-2013
Rådgiver: Rambøll A/S

Info

Oversigt

Projektet var lokaliseret ved Sandholmgårdsvej i Allerød Kommune mellem Blovstrød Allé og Sandholmlejren.
Som led i forbedring af trafiksikkerheden og for at forbedre fremkommeligheden for cyklister etableres fællessti langs med Sandholmgårdsvej i begge vejsider.
Arbejderne vedrør overvejende jord-, afvandings-, og belægningsarbejder.

Hovedmængder
  • 3.400 m³ muldjordsarbejder
  • 4.500 m² græssåning
  • 1.300 m dræn
  • 1.100 m ledningsarbejder
  • 1.300 m³ bundsikringsarbejder
  • 4.200 m² stabilgrusarbejder
  • 7.900 m² asfaltarbejder
  • 180 m støttemurselementer

Tilbage til Infrastruktur