Metro Cityringen, Marmorkirken og Kongens Nytorv

Bygherre: Metroselskabet
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 25,9 mio.
Anlægsperiode: 2018-2019
Rådgiver: Metroselskabet

Info

Denne entreprise dækker over etableringen af stationspladserne Marmorkirken og Kongens Nytorv og omfatter belægningsarbejder, jordarbejder, rydningsarbejder, vejarbejder og beplantningsarbejder. Derudover montering af byinventar og ledningsarbejder, herunder afvanding.

Arbejdet med denne entreprise adskiller sig fra andre projekter, da logistikken er meget kompliceret i forbindelse med leverancer og kørsel. Derudover skal vi tage særligt hensyn til bløde trafikanter og forbipasserende i det, der er et af Københavns største knudepunkter og mest prominente områder.

Alle belægninger på pladsen skal udføres i granit, ligesom der skal udgraves for og plantes lindetræer rundt om pladsen.

Projektet har allerede budt på flere overraskelser, blandt andet en gammel brostensti dateret til ca. år 1500, hvilket medførte et besøg fra Københavns Museum, der nu kan ændre historiebøgerne og konstatere, at København var større dengang end antaget.

Derudover blev der fundet flere uregistrerede ledninger samt en uregistreret brønd for HOFOR. Brønden har vist sig at være ganske vigtig for HOFORs fremtidige skybrudssikring af København, men da brønden stod under et af de kommende lindetræer skulle brønden flyttes 40 meter og ud af det oprindelige entrepriseområde og graves ned i 6 meters dybde og kobles til en Ø700 betonledning.

Tilbage til referencer