Carlsberg Byen

Bygherre:Carlsberg Byen Ejendomme P/S
Entrepriseform:Hovedentreprise
Entreprisesum:Kr. 70,3 mio.
Anlægsperiode:2014-2017
Rådgiver:Rambøll A/S / Arpe & Kjeldsholm

Info

Nærværende projekt er en del af den overordnede infrastruktur i den nye bydel Carlsberg Byen. Entreprisen omhandler etableringen af Constantin Hansens Gade, J.C. Jacobsens Gade samt udgravning af en byggegrube for den nye bygning Europaskolen.

Constantin Hansens Gade og J.C Jacobsens Gade er en del af i alt 8 veje (vejstykker) som etableres uden for byggeafsnittene. Der etableres knap 500 m ny vej inkl. forsyningsledninger til byggeafsnittene. Ved Europaskolen udgraves en byggegrube samt der leveres og monteres Københavner spuns og jordankre.

Tilbage til referencer