Carlsberg Byen

Bygherre:Carlsberg Byen Ejendomme P/S
Entrepriseform:Hovedentreprise
Entreprisesum:Kr. 70,3 mio.
Anlægsperiode:2014-2017
Rådgiver:Rambøll A/S / Arpe & Kjeldsholm

Info

Oversigt

Nærværende projekt er en del af den overordnede infrastruktur i den nye bydel Carlsberg Byen. Entreprisen omhandler etableringen af Constantin Hansens Gade, J.C. Jacobsens Gade samt udgravning af en byggegrube for den nye bygning Europaskolen.

Constantin Hansens Gade og J.C Jacobsens Gade er en del af i alt 8 veje (vejstykker) som etableres uden for byggeafsnittene. Der etableres knap 500 m ny vej inkl. forsyningsledninger til byggeafsnittene. Ved Europaskolen udgraves en byggegrube samt der leveres og monteres Københavner spuns og jordankre.

Hovedmængder

● 5.000 m² opbrydningsarbejder
● 3.000 m³ muld- og råjordsarbejder
● 700 m afvandingsarbejder
● 2.120 m³ bundsikringsarbejder
● 2.250 m² asfaltarbejder
● 2.350 m³ stabilgrusarbejder
● 700 m² brolægningsarbejder
● 300 m kantsten
● 500 m vandledninger
● 300 m ledningsgrav til fjernvarme
● 200 m ledningsgrav til fjernkøl
● 44 stk. vejpumper
● 20 stk. brønde
● 7 stk. vejbelysning
● 430 m. ledningsarbejder
● 22.300 m³ udgravning og bortkørsel af jord
● 150 m etablering af københavnerspuns med 12 meter HIB profiler med betonstøbning samt på svejsede jernplader
● 94 stk. etablering af jordankre 15-18 m. længde

Tilbage til referencer