Carlsberg Byen, Infrastruktur

Bygherre: Carlsberg Byen Ejendomme P/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 14,4 mio.
Anlægsperiode: 2014-2015
Rådgiver: Arpe & Holm

Info

Oversigt

Nærværende projekt er en del af den overordnede infrastruktur i den nye bydel Carlsberg Byen og omhandler etableringen af J.C. Jacobsens Gade som er den første af i alt 8 veje (vejstykker) uden for byggeafsnittene. Der skal etableres knap 500 m ny vej inkl. forsyningledninger til byggeafsnittene.

Hovedmængder
 • 3.500 m² opbrydningsarbejder
 • 3.550 m³ muldjords- og råjordsarbejder
 • 600 m afvandingsarbejder ø250/ø400
 • 530 m vejdræn
 • 15 stk. brønde Ø1000/1250
 • 35 stk. vejbrønde
 • 350 m vandledninger ø315-ø110
 • 1.000 m gravning for fjernvarme/gas/fjernkøling
 • 1.600 m gravning for EL/IT/Vejbelysning
 • 1.400 m³ bundsikringsarbejder
 • 1.200 m³ stabilgrusarbejder
 • 3.000 m² asfaltarbejder
 • 880 m granitkantsten

Tilbage til referencer